Genel Satış Koşulları

GENEL SATIŞ KOŞULLARI (GSK)

1 -)  GEÇERLİLİK

Bütün satışlarımız ALICI tarafından talep edilen ürüne yönelik hazırlamış olduğumuz Teklif Mektubu üzerinden yapılır. Genel olarak tekliflerimiz üzerinde geçerlilik tarihi olmasa bile bağlayıcı değildir ve sadece uygun bir süre için geçerlidir. MÖBELTİ teklif üzerinde belirtilen fiyat, teslimat ve diğer konularda değişiklik yapma hakkına veya ürünü satmaktan cayma hakkına sahiptir. Bu MÖBELTİ’ ye hiç bir ek yükümlülük getirmez. ALICI işbu Genel Satış Koşulları’ nda (GSK) belirtilen bütün şartları peşinen kabul etmiş sayılır. Özel şartlar ancak Teklif Mektubunda yazılı olması halinde geçerlidir.

2 – ) SİPARİŞ

Tekliflerimizin yükümlülük yaratması ve sipariş olarak adlandırılması için ALICI’ nın yazılı olarak onaylaması gerekmektedir. Onay; ıslak imza, faks veya e-mail olarak kabul edilebilir ve tarafları bağlar. Bu müşterinin tüm işlemleri için geçerlidir.

3 – ) FİYATLAR.

Aksi belirtilmediği sürece, Teklif Mektubu’ nda belirtilen birim fiyatlar Tüm vergiler, Paketleme, Nakliye ve Sigorta bedellerinden hariç tutulmuş net birim fiyatlardır ve nakit ön ödemeye göre hazırlanmıştır. Talep edilen tüm ekstra hizmetler için MÖBELTİ ayrı bir bedel talep edebilir.

Uzun süreli Satış anlaşmaları, Bayilik sözleşmeleri, Alım bağlantıları gibi özel anlaşmalarla sabit bir fiyat üzerinden anlaşma yapılmadıysa, MÖBELTİ önceden haber vermeksizin Cari satış fiyatları üzerinden değişiklik yapma hakkına sahiptir. Uzun süreli satış anlaşmaları, Bayilik sözleşmeleri ve Alım bağlantıları da olsa, her türlü maliyet faktörü üzerinde büyük oranda değişiklikler olmuşsa, MÖBELTİ makul bir süre önceden bunu ilan ederek üzerinde anlaşılan sabit fiyatlarda ya da iskontolarda da değişiklik yapabilir.

MÖBELTİ, sehven piyasa değerinden bariz olarak düşük vermiş olduğu fiyatlar için ekstra bir bedel isteme veya satıştan vazgeçme hakkını saklı tutar.

4 – AMBALAJ/PAKETLEME

Ürünler orjinal ambalajı ile birlikte sevk edilir. Özel üretimler, Paket miktarından farklı adetler içeren siparişler vb. durumlarda, MÖBELTİ sevk koşuluna göre gerek ALICI talebi gerekse ALICI talebine bakılmaksızın özel ambalaj, sandık vb. yapabilir ve bunu ayrıca faturalandırabilir. ALICI buna itiraz edemez ve bu ilave bedeli ödemekle yükümlüdür.

5 – ) TESLİMAT

Teslimat yeri; Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece MÖBELTİ’ nin işyeri adresi’ dir. Teslimat, ALICI’ ya veya namı hesabına gelen kişi, taşımacı, Kargo vb. yapılabilir.

Malzemenin, ALICI’ ya Faturası ile teslim edilmesi ile ALICI, faturada belirtilen tüm ürünleri eksiksiz, tam ve kusursuz olarak teslim almış sayılır. İtiraz halinde MÖBELTİ stok sayımları ve stok kayıtları geçerlidir.

ALICI’ nın malzemenin sevkini istemesi durumunda tercih ettiği taşımacıyı, Sigorta vb. hususları yazılı olarak belirtmesi gerekir. Aksi durumda MÖBELTİ uygun gördüğü bir taşıyıcı firma seçmekte serbesttir. Nakliye, Sigorta vb. bedeller aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece ALICI’ ya aittir. ALICI bütün bu bedelleri ödemekten cayamaz. Bütün sevkiyatlar, Nakliye’ yi MÖBELTİ karşılasa dahi ALICI’ nın sorumluluğunda gider. Yüklemede ve taşımada meydana gelen olumsuzluklar, MÖBELTİ’ ye hiçbir şekilde ek bir külfet getiremez. ALICI’ nın tercih ettiği veya MÖBELTİ’ nin uygun gördüğü taşıyıcı firma ile sevkiyat gerçekleşmezse, MÖBELTİ durumu ALICI’ ya bildirir. MÖBELTİ’nin gerekli bütün organizasyonları yapmasına rağmen Taşımacı firma tarafından kaynaklanan, Malzemenin geç teslim alınması veya geç teslim edilmesi gibi aksaklıklar hiçbir şekilde MÖBELTİ’ ye herhangi bir sorumluluk yüklemez. Taşıyıcı firmanın kusurundan kaynaklanabilecek herhangi bir olumsuzluk MÖBELTİ’ ye rücu edilemez ve hiçbir sorumluluk yüklemez. MÖBELTİ’ nin sorumluluğu malzemelerin iş yerinde eksiksiz ve kusursuz bir şekilde teslim edilmesi ile sınırlıdır.

Teslimat Süresi; Teklif Mektubunda belirtilen süreyi ifade eder ve MÖBELTİ teslimatı bu süre içerisinde gerçekleştirmelidir.

Fakat sipariş onayı olsa da, ödeme yapılmış veya yapılmamış da olsa stok durumundaki değişiklikler bağlayıcı değildir. MÖBELTİ bu gibi durumlarda ALICI’ yı oluşan yeni stok durumu ile ilgili bilgilendirerek teslimat süresini değiştirme veya Malzemeyi satmama hakkını saklı tutar.

MÖBELTİ’ nin üretimi olan standart ürünler ile ilgili siparişlerde, MÖBELTİ’ nin doğrudan etki edemeyeceği ve ön göremeyeceği zorlayıcı sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden dolayı (Olağan üstü haller, Tedarikçi ve Taşeronlar ile ilgili sorun ve anlaşmazlıklar,  Grev, Nakliyeci gecikmeleri, Gümrük mevzuatındaki değişiklikler, Kötü hava şartları, Uygunsuz hammadde, Hazır ürünlerde beklenmeyen sorunlar vb.) MÖBELTİ makul bir ek süre talep edebilir. Bu süre sonucunda da teslimatı yerine getiremezse ALICI sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ödediği avansı geri isteyebilir. Bunun dışıdaki bütün ek yükümlülükleri şiddetle red ederiz.

Özel imalat, Özel sipariş ve büyük çaplı alımlar gibi durumlarda, eğer ürünlerin siparişi verilmiş, imalat başlamış veya ürünler hazırlanmış ise, ALICI siparişi iptal etme veya ürünleri iade etme hakkı olmaksızın bu ürünleri almak, ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Bütün siparişler ile ilgili gerektiği durumlarda nakliyeleri tam veya kısmen yapma ve bunları ayrı şekilde faturalandırma hakkına sahibiz.

6 – ) ÖDEME

Genel olarak bütün fiyatlarımız siparişte nakit ön ödeme esasına dayanır ve fiyatlar nettir. Bunun dışında belli alıcılar için tanımlamış olduğumuz kredi ve vade limitleri üzerinden veya teklif mektubumuzda belirtebileceğimiz bir vade ya da üzerinde anlaşılmış özel şartlar ile de satış yapabiliriz.

Ödemelerin anlaşılan veya teklif mektubumuzda belirtilen vade tarihinde yapılmaması durumunda T.C.M.B’ nın faiz oranlarından %3 daha yüksek bir oranda vade farkı ekleme hakkına sahibiz.

Yabancı bir döviz cinsi üzerinden yapılan satışlarda geçerli kur Serbest Piyasa Döviz Satış Kuru’ dur. Genel olarak ödemenin yapıldığı tarihteki Kur temel alınır. Her türlü kur farkından ALICI sorumludur. ALICI’ nın dengeleme, mahsup veya elde tutma hakkı yoktur. Bunun dışında Teklif mektubumuzda belirtilmek kaydi ile özel şartlarla da satış yapabiliriz.

Her ne anlaşma olursa olsun, eğer yüklü bir malzemenin tesliminden önce faturamızın ödenmeme tehlikesi oluşursa, malzemenin teslimatını durdurup ön ödeme veya teminat isteme hakkımızı saklı tutarız.

7 – ) İADELER

Özel imalat, Özel sipariş ve Özel paketleme ile sevk edilen ürünlerin İadesi kesinlikle kabul edilmeyecektir. ALICI malzemeleri almaktan, ödemeyi ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmekten vazgeçemez.

Uzun süreli Satış anlaşmaları, Bayilik sözleşmeleri ve Alım bağlantıları ile ilgili İadeler özel olarak ayrı bir sözleşme ile tanımlanmadığı sürece kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda, MÖBELTİ kabul ettiği iadeler ile ilgili,  İade edilen ürünün % 20′ sine kadar bir geliştirme masrafı kesebilir. İade edilen malzemenin bedeli ile ilgili eğer ALICI ile çalışmamız sonlanacaksa, kabul edilen İadelerin bedeli ALICI’ nın ödemesi temel alınarak kendisine ödenir. Eğer çalışma devam ediyorsa, ALICI bu ürünler yerine yeni ürün alacaktır. İade edilen ürünler, hiçbir zaman Sözleşme konusu toplam cironun %20′ sini geçemez.

Genel İade hükümleri ve İade prosedurları için bkz. ÜRÜN İADE şartlarımız.

8 – ) AYIPLI ÜRÜN DEĞİŞİMİ

ALICI’ nın satın almış olduğu üründe, üretimden kaynaklanan bir ayıp olduğu bariz olan ürünlerin yenisi ile değişimini, eğer üretimi veya ithalatı MÖBELTİ tarafından yapılıyorsa kendi üretimi veya ithalatını yapmış olduğu ürünler için stok durumunun uygunluğu doğrultusunda derhal ve öncelikli olarak karşılayacaktır.

Eğer ürün başka bir firmadan tedarik ediliyorsa, ürünün üreticisi ya da tedarikçisinin görüşü ve şartları doğrultusunda ayıplı malzemenin değişimi yapılacaktır.

Değişim işlemleri şirket merkezinde yapılacak olup, sadece ürün değişimini kapsar. Bunun dışındaki tüm masraflar ALICI’ ya aittir.

Genel Ürün Değişim hükümleri için bkz. ÜRÜN DEĞİŞİM şartlarımız.

9 – ) MALZEMELERİN MÜLKİYETİ

Aramızdaki iş ilişkisinden doğan tüm talepler yerine getirilinceye kadar mallar bizim malımız olarak kalacaktır. ALICI, tedarik ettiğimiz bütün ürünler ile ilgili hak sahipliğimizin korunması için talep edeceğimiz bütün tedbirler ile ilgili tarafımızla işbirliği yapmak ve taleplerimizi yerine getirmekle mükelleftir. Eğer ürünlerimiz başka ürünler ile birleştirilmiş ise bitmiş olan yeni ürün üzerinde ürün bedelimiz kadar bir paya sahibiz. ALICI, ürünleri 3. bir kişiye sevk ederse, sevk edilen ürünlerimizin MÖBELTİ’ nin hak sahipliğinde bulunduğu konusunda 3. kişileri uyarmak durumundadır. 3. kişilerin malın mülkiyetinin muhafazası konusunda bir talepte bulunmaları durumunda ALICI bu bilgiyi tarafımıza ulaştırmak ve hak sahipliğimizin kanıtlanması hususunda tarafımıza yardımcı olmakla mükelleftir.

10 – ) GARANTİ

MÖBELTİ, üretmiş olduğu bütün ürünler ile ilgili satış tarihinden itibaren 2 yıl süre ile üretim hatalarına karşı garanti vermektedir. Bu garanti, üretilen parçaların dayanıklılığı ve kesintisiz performansın devam etmesi ile ilgilidir ve sadece hatalı parçaların bire-bir değişimini kapsar. Bunun dışında bütün ilave talepleri red ederiz. Doğal olarak belli bir aşınma ve yıpranma ömrü olan parçalar bu garantiye dahil değildir. Uygunsuz nakliye ve depolamadan oluşabilecek olumsuzluklar, mevcut yönergeler ve talimatlar dışında yapılan hatalı uygulamalar, hatalı kullanımlar bu garanti kapsamına dahil değildir.

Hatalı parçanın değişimi ancak hatalı parçanın şirket merkezimize, bütün sevkiyat masrafları ALICI’ ya ait olmak üzere ulaştırılmasından sonra, MÖBELTİ teknik personelinin vereceği rapor doğrultusunda gerçekleşebilir. Değişim yapılmasına karar verilirse, değiştirilecek parçalar yine ALICI’ nın sorumluluğunda ve sevkiyat masrafları ALICI’ ya ait olmak üzere sevk edilir. Değişimi yapılan hatalı parçalar MÖBELTİ’ de kalacaktır.

MÖBELTİ tüm bu işlemleri öncelikli olarak asgari sürede tamamlamak için elinden gelen gayreti gösterecektir.

11 – )  TESLİMAT YERİ ve ANLAŞMAZLIK DURUMU

Teslimat yeri ve ürün kontrol işlemleri, her türlü belgeler, para, çek vs. teslim yeri İstanbul şirket merkezimizdir.

Anlaşmazlık durumunda MÖBELTİ’ nin tutmuş olduğu kayıtlar geçerli olacaktır ve bunlara hiçbir şekilde itiraz edilmeyecektir.

İş bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek ihtilafların çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.